Til hovedinnhold

Modellering av marked for elsertifikater

Modellering av marked for elsertifikater

Elsertifikater er et virkemiddel for å støtte fornybar kraftproduksjon. Hvis systemet skal fungere effektivt er det viktig at de finnes gode verktøy for å prognosere priser på sertifikater, og balansen mellom tilgang og bruk av disse. Sertifikatene kjøpes av leverandører, tildeles produsenter og betales til slutt på strømregningen. Siden sertifikatmarkedet er en integrert del av elektrisitetsmarkedet, er det gunstig å ta utgangspunkt i de modellene vi har for dette markedet.

I prosjektet vil vi inkludere sertifikatmarkedet i Samkjøringsmodellen, som er en mye brukt modell for studier av elektrisitetsmarkedet. Denne modellen har detaljert empirisk representasjon av usikkerhet i klimavariable, og en metode for optimal håndtering av et lager. Dette er viktige faktorer for kortidsprognosering av sertifikatmarkedet.

Forskningsmessige utfordringer er blant annet:

  • anvendelse av vannverdiberegning på et sertifikatlager
  • dynamisk fastsettelse av straffeavgiften for manglende sertifikater
  • fastsetting av en sluttverdi for lagrede sertifikater dersom planleggingshorisonten er kortere enn 2035

Prosjektet starter med en designfase, og så implementeres et marked for elsertifikater som i størst mulig grad samsvarer med det gjeldende systemet. Deretter testes funksjonaliteten. Det lages også egne case-studier både for prognosering og for overordnet analyse av systemet. Modellen justeres deretter basert på testing og vurdering.

Publisert 9. september 2014

Prosjektvarighet

2013 - 2014