Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Internasjonalisering og transportsikkerhet

Internasjonalisering og transportsikkerhet

De siste tiårene har alle transportgrener (luft, sjø, vei og jernbane) gjennomgått store endringer som svar på økt internasjonal konkurranse og ny internasjonal regulering av sikkerhet og konkurranse. Det har ført til kostnadskutt og nye organisasjonsformer basert på outsourcing og spesialisering.

Dvergsignal. Copyright: Ragnar Rosness

Prosjektet vil søke svar på følgende problemstilling: Hvordan kan selskap og tilsynsmyndigheter arbeide for å skape gode rammebetingelser for transportsikkerhet under sterk internasjonal konkurranse? "Rammebetingelser" er betingelser som påvirker den muligheten ulike aktører har for å holde risikoen under kontroll. Vi vil undersøke hvordan ulike aktører innen transport kan tilpasse seg egne rammebetingelser, hvordan de kan skape gode rammebetingelser for sikkerhetsarbeidet til andre aktører, og hvordan de kan påvirke sine egne rammebetingelser. Prosjektet vil studere alle fire transportgrener og samspill mellom transportgrenene.

Prosjektet bygger på intervjuer, dokumentstudier og workshops. Gjennom workshops vil vi legge til rette for læring mellom transportgrener og mellom operatører, tilsynsmyndigheter og andre aktører.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom programmet Transport 2025. Prosjektet utføres i samarbeid mellom SINTEF Teknologi og samfunn og NTNU Samfunnsforskning AS.

Publisert 4. april 2016
Seniorforsker

Prosjektvarighet

2015 - 2017