Til hovedinnhold

Hypersmolt

Hypersmolt

Måling av spektralkarakteristikk for kvalitetssikring av smoltstatus. Hypersmolt skal fokusere på utvikling av en objektiv målemetode for hvorvidt biomassen i et settefiskanlegg er smoltifisert eller ikke. Dette gjøres ved bruk av optiske målemetoder med tanke på fremtidig realisering av måleapparatur for online, sanntidsmåling av smoltifiseringsstatus som ikke krever prøveuttak av fisk fra anlegget.

Smolt

Hovedmål:

Identifisere spektralkarakteristikken som er unik for smoltifisert laks, gjennom objektiv måling av optiske overflateegenskaper til fisk i settefiskanlegg.

Prosjektet skal:

 • Utvikle utstyr og målemetodikk for innsamling av spektralkarakteristikken til laks underveis i vekstfasen på settefiskanlegg.
 • Sammenlikne måleresultatene med eksisterende målemetodikk for bestemmelse av smoltifisering.
 • Bestemme grenseverdi for smoltifisering med bakgrunn i målte spektralkarakteristikker og resultater fra konvensjonell testing på samme fisk.
 • Anbefale løsninger for videre produktutviklingsløp.

Arbeidet deles i 5 delaktiviteter (DA):

 1. Metodeutvikling og måleoppsett
 2. Måling av spekter
 3. Databehandling
 4. Dataanalyse og faglig rapportering
 5. Administrasjon og formidling

Hyperspektral avbilder

 For å finne det optiske fingeravtrykket til parr og smolt, skal prosjektet benytte en hyperspektral avbilder – en fargeintensitetsmåler. I motsetning til det menneskelige øyet som er følsomt for tre farger (rødt, grønt og blått), er den hyperspektrale avbilderen følsom for mange flere farger (bølgelengder). Måleområdet til avbilderen er i bølgelendeområdet 400 til 1000 nanometer, med en oppløsning på 2.8 nanometer. Dette gjør avbilderen følsom for over 200 farger. Intensiteten til fargene som måles, ventes å forandre seg gjennom smoltifiseringsprosessen slik at man med et stort nok antall eksempler kan finne fargene som unikt identifiserer en smolt fra en parr.

Prosjektaktuelt

Les artikkel fra Kyst.no. Vil avgjøre smoltifiseringsgrad ved å se på fiskens optiske «fingeravtrykk»

Hypersmolt ble presentert under konferansen TEKSET2018 foran 380 tilhørere. Presentasjonen kan du se her

Prosjektet har også blitt omtalt i Norsk Fiskerinæring (s 128-135).

 

 

Publisert tirsdag 26. september 2017
Seniorforsker
917 93 106

Prosjektvarighet

2017 - 2019

Budsjettramme

 • Total budsjettramme er 4540 kNOK.
 • Prosjektet finansieres av FHF