Til hovedinnhold

Hypersmolt

Hypersmolt

Publisert 26. september 2017

Måling av spektralkarakteristikk for kvalitetssikring av smoltstatus. Hypersmolt skal fokusere på utvikling av en objektiv målemetode for hvorvidt biomassen i et settefiskanlegg er smoltifisert eller ikke. Dette gjøres ved bruk av optiske målemetoder med tanke på fremtidig realisering av måleapparatur for online, sanntidsmåling av smoltifiseringsstatus som ikke krever prøveuttak av fisk fra anlegget.

Smolt

Hovedmål:

Identifisere spektralkarakteristikken som er unik for smoltifisert laks, gjennom objektiv måling av optiske overflateegenskaper til fisk i settefiskanlegg.

Prosjektet skal:

 • Utvikle utstyr og målemetodikk for innsamling av spektralkarakteristikken til laks underveis i vekstfasen på settefiskanlegg.
 • Sammenlikne måleresultatene med eksisterende målemetodikk for bestemmelse av smoltifisering.
 • Bestemme grenseverdi for smoltifisering med bakgrunn i målte spektralkarakteristikker og resultater fra konvensjonell testing på samme fisk.
 • Anbefale løsninger for videre produktutviklingsløp.

Arbeidet deles i 5 delaktiviteter (DA):

 1. Metodeutvikling og måleoppsett
 2. Måling av spekter
 3. Databehandling
 4. Dataanalyse og faglig rapportering
 5. Administrasjon og formidling

 

 

Prosjektvarighet

2017 - 2019

Budsjettramme

 • Total budsjettramme er 4540 kNOK.
 • Prosjektet finansieres av FHF