Til hovedinnhold

Felles europeisk forskningsprosjekt på undervannsbåter (SUBMOTION)

Felles europeisk forskningsprosjekt på undervannsbåter (SUBMOTION)

Publisert 11. mars 2016

Som del av et internasjonalt konsortium bestående av MARINTEK og italienske CNR-INSEAN (Instituto Nazionale Per Studi Ed Esperienze Di Architettura Navale Vasca Navale), samt norsk og italiensk marine, har MARINTEK i flere år forsket på manøvreringsegenskapene til undervannsbåter.

Målsetningen med arbeidet er å skaffe økt innsikt i hvordan undervannsbåter opptrer på dypt vann og nær overflaten.

Modelltesting har vært en integrert del i forskningsprogrammet, og inneholder blant annet studier av ulike akterskips og rorkonfigur­asjoner, samt avansert PMM (planar motion mechanism) testing av undervannsbåten. I tillegg til avansert modelltesting har MARINTEK gjennomført detaljert CFD-analyse (Computational Fluid Dynamics), som både har bekreftet og utvidet resultatene fra MARINTEKs eksprimentelle forsøk.

Gjennom kombinasjon av eksperimentelle, fysiske forsøk og avanserte numeriske analyser, er det fremskaffet ny innsikt mht. egenskapene til undervannsbåter nær grensene for det mulige, som leder til mer avanserte og forbedrede simuleringsteknikker. Disse forbedrede simuleringsverktøyene forsterker blant annet eksisterende kunnskap om hvordan undervannsbåter effektivt og stabilt kan manøvrere på "snorkeldybde", og bidrar til økt bevissthet knyttet til hydrodynamiske effekter i forbindelse med ulike operasjoner relatert til undervannsbåter.

Seniorrådgiver
+47 411 05 297

Prosjektstart

11.03.2015