Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

EFFEKT - Effektiv produksjon av avansert skipsutstyr

EFFEKT - Effektiv produksjon av avansert skipsutstyr

EFFEKT er et treårig forskningsprosjekt som skal utvikle produksjonsstrategi og teknologi for konkurransedyktig produksjon av høyteknologisk skipsutstyr i Norge.

EFFEKT - Effektiv produksjon av avansert skipsutstyr
EFFEKT - Effektiv produksjon av avansert skipsutstyr

Prosjektet vil fokusere på fire viktige FoU-aktiviteter for å posisjonere norsk leverandørindustri på verdenstoppen innen produksjon av kundespesifikt skipsutstyr:

  • Produksjonsstrategi for ETO-produksjon
  • Lean ETO-produksjonslogistikk
  • Fleksible automatiseringssystemer
  • Sanntidsovervåkning og -styring

Prosjektet gjennomføres av Brunvoll og Oshaug Metall, i samarbeid med SINTEF, NTNU og Møreforskning Molde.

EFFEKT er posisjonert i innovasjonsprogrammet MAROFF. Dette programmet støtter forskning og kunnskapsutvikling som skal bidra til innovasjon og miljøvennlig verdiskaping i de maritime næringer i Norge. Les mer om MAROFF på Forskningsrådets hjemmesider.

 

Publisert 26. februar 2014

Prosjektvarighet

2013 - 2016

FAKTA OM PROSJEKTET

Les mer
EFFEKT på prosjektets hjemmeside.