Til hovedinnhold

Closing the gaps in CO2 well plugging

Closing the gaps in CO2 well plugging

Et betydelig kunnskapsgap innen CO2-lagring er hvordan CO2-injeksjonsbrønner skal plugges når CO2-injeksjonen er fullført.

Prosjektet adresserer dette temaet, med et spesielt fokus på hvilke typer sement som er best egnet til å tette CO2-brønner.

Publisert 18. april 2016
Forskningsleder

Prosjektvarighet

2016 - 2017