Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Building Safety

Building Safety

Prosjektet "Building safety in Petroleum Exploration and Production in the Northern Regions" ble gjennomført i perioden 2007-2010, og omhandlet sikkerhetsutfordringer knyttet til petroleumsvirksomheten i Nordområdene.

Hovedmålet med prosjektet var å kombinere kunnskap fra høypålitelige virksomheter som kjernekraft, transport og offshoreindustrien til å utvikle nye, tverrfaglige teorier, metoder og verktøy for å redusere risiko for personell og miljø i nordområdene.

Prosjektet ble finansiert av PETROMAKS-programmet i Norges forskningsråd og Eni Norge AS. Arbeidet ble utført av SINTEF, i nært samarbeid med IFE (Institutt for energiteknikk), NTNU og Eni Norge AS, med utvikling av Goliat-feltet som case.

Les mer på prosjektets nettsider.

Publisert 12. april 2016

Prosjektvarighet

2007 - 2010