Til hovedinnhold

ARTIFEX

ARTIFEX

Prosjektet ARTIFEX, skal utvikle ny robotteknologi som muliggjør at daglige og periodiske operasjoner for inspeksjon, vedlikehold og reparasjon, kan utføres fra et landbasert kontrollsenter uten bemanning på lokaliteten.

Prosjektet tar utgangspunkt i maritime state-of-the-art farkoster, og skal ved samspill mellom disse framskaffe et robust og fleksibelt system. ARTIFEX bygger på bruk av Unmanned Surface Vehicle (USV) som plattform og bærer av Remotely Operated Vehicle (ROV) for undervannsoperasjoner, og Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) for inspeksjonsoppgaver fra luften. USVen vil forflytte seg mellom ulike lokaliteter og landbasen.

Prosjektresultatene vil legge til rette for produkter og tjenester som muliggjør ubemannet drift av oppdrettsanlegg ved hjelp av fjernstyring, autonome systemer og uten risiko for personell.

Ett av prosjektets viktigste målsettinger er å kunne gjennomføre operasjonene under tøffere værforhold enn det som er mulig med dagens teknologi og metoder, og dermed legge til rette for bruk av mer eksponerte lokaliteter, samt utvide værvinduet for bedre drift av eksisterende lokaliteter ved å være røkterens forlengede arm og håndverker.

I prosjektet vil det utføres forskning innen 4 hovedområder:

  • Farkostdesign og ombordutstyr
  • Autonome systemer og operatørinteraksjon
  • Luftoperasjoner
  • Undervannsoperasjoner

De ulike delsystemene vil integreres i en prototype for testing og valideres på fullskala oppdrettsanlegg.

[{¤src¤:¤/contentassets/e7214f7411f34bdbb8168352b83e7420/rov.jpg¤,¤alt¤:¤Foto: Eirik Svendsen.\nROV for inspeksjon under vann¤},{¤src¤:¤/contentassets/e7214f7411f34bdbb8168352b83e7420/rpas.jpg¤,¤alt¤:¤Foto: Maritime Robotics. Eksempel på RPAS-bilde for anleggsinspeksjon over vann¤},{¤src¤:¤/contentassets/e7214f7411f34bdbb8168352b83e7420/usv.jpg¤,¤alt¤:¤Foto: Maritime Robotics. Eksempel på USV.¤}]

Publisert 12. august 2016

Prosjektvarighet

2016 - 2018

Budsjett: 18 millioner NOK
Finansiering: Forskningsrådet

Partnere: Maritime Robotics, Argus Remote Systems, Lerow, SINTEF Fiskeri og havbruk, WavEC, ACE, NTNU.