Til hovedinnhold
Norsk English

AEGIS

Autonome skip møter autonome havner

Kontaktperson

Advanced, Efficient and Green Intermodal Systems (AEGIS) skal integrere nye innovasjoner for å utforme neste generasjons bærekraftige og konkurransedyktige sjøtransportsystemer i Europa. Dette inkluderer varierte størrelser på skip og mer fleksible skipsystemer, automatisert håndtering av last, havner og short sea skip, standardiserte lastenheter og nye løsninger for digital tilkobling.

AEGIS er et treårig prosjekt som startet i juni 2020 med finansiering på 7.5M€ fra EU-kommisjonens horizon 2020 program.

AEGIS utforsker tre use-caser som muliggjør evalueringen av kvantifiserbare fordeler fra de nye logistikksystemen som utvikles:
• UCA: Short sea terminaler i Norge
• UCB: Grensesnittet mellom short sea og vannveier i Belgia og Nederland
• UCC: Revitalisering av regionale havner og urbane terminaler i Aalborg og Vordingborg.

Prosjektet foreslår en omorganisering av innenlands skipsfart ved å bruke lektere av klasse CEMT VI langs de store kanalene, samt CEMT II/IV-lektere for å transportere tilhengere til byområder. 

Denne filmen forklarer hvordan containerfrakt kan flyttes fra veiene til innlands vannveier.
AEGIS  foreslår også en omorganisering av kort sjøtransport ved å bruke mor- og datterskip, noe du kan lære om i denne filmen.  

Fakta AEGIS
Prosjektvarighet: 2020 – 2023
Prosjektpartnere: SINTEF Ocean AS, NCL AS, DFDS, Port of Aalborg, The Institut für Strukturleichtbau und Energieeffizienz gGmbH, the Technical University of Denmark, Aalborg University, MacGregor, Kalmar, Grieg Connect, Vordingborg Port, Trondheim Havn.

Hjemmeside AEGIS 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2023