Til hovedinnhold
Norsk English

5G COMPAD

Målsetningen med prosjektet er å ta i bruk sivil kommunikasjonsteknologi og spesielt 5G i forsvaret og i fredsbevarende operasjoner.

Kontaktperson

Foto: Forsvaret
Foto: Forsvaret

Kommunikasjonsløsninger som benyttes av forsvaret i dag er på mange måter mindre avanserte, har lavere ytelse og er mindre brukervennlige enn sivil 5G teknologi. Det er derfor et uttalt mål at forsvaret i Norge og i Europa for øvrig i økende grad skal ta i bruk 5G i forsvarsoperasjoner og i internasjonale fredsbevarende operasjoner.

Forsvaret stiller imidlertid krav til et kommunikasjonssystem som går utover de som stilles for sivil bruk, bl.a. knyttet til sikkerhet (jamming, avlytting, detekterbarhet m.m.), robusthet og til å raskt kunne sette opp og flytte taktiske (private) nett.  Kommunikasjonsnettet må kunne benyttes av alle våpengrener (land, luft og sjø), og være interoperativt med militære kommunikasjonsløsninger som allerede er i bruk. Det må være enkelt for styrker fra ulike land å kommunisere via systemet i internasjonale operasjoner, og det må også kunne benyttes av heimevernet og sammen med blålysetater i forbindelse med nasjonale krisesituasjoner.

I dette prosjektet skal kravene som forsvaret stiller til et mobilnett sammenstilles med det 5G kan tilby gjennom 3GPP standardiseringen. Løsninger vil så evalueres og valideres gjennom fysisk tester og demoer. Prosjektet har en ramme på ca. 37 M€, og ledes av Saab. Det har 19 partnere og 4 underleverandører fra 12 land. Fra Norge deltar, i tillegg til SINTEF, Telenor og FFI i prosjektet. Forsvaret, gjennom Forsvarsmateriell, er involvert som premissgiver. SINTEFs bidrag i prosjektet er primært innen arbeidspakker knyttet til use cases, systemkrav, systemarkitektur og sikkerhet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2025

Samarbeidspartnere

Saab
Austrian Institute of Technology
Rheinmetall
CAFA Tech
Eight Bells Hellas
IDE
Inster
Bittium
Nokia
Thales
BHE (Bonn Hungary Elektronikai)
Leonardo
Latvijas Mobilais Telefons
FFI
Telenor
APR Technologies
Ericsson
Synkzone