Til hovedinnhold
Norsk English

LINCCS: Carbon Links

Carbon Links (LINCCS) – Kobler kostnadseffektive og permanente offshore-lager i stor skala gjennom hele verdikjeden.

Kontaktperson

SINTEF skal bidra med sin tverrfaglige kompetanse og utstrakte kunnskap om CO2-termodynamikk for å designe kostnadseffektive transport- og injeksjonssystemer for Grønn plattform-prosjektet LINCCS, et industriledet innovasjonsprosjekt med støtte fra Norges Forskningsråd.

LINCCS er et ambisiøst prosjekt med bred støtte i industrien. Det vil begrense CO2-utslipp med over 100 millioner tonn per år, skape verdier for over 8 milliarder kroner i året, bidra til 1000 arbeidsplasser og skape et eksportpotensiale på rundt 5 milliarder kroner i året innen 2030.

Utvikler CCS-teknologier med eksisterende kompetanse

For å tette gapet mellom kapital og muligheter og skyve Norge helt i front i kampen mot klimaendringene skal prosjektet få fart på utrullingen av innovative CCS-teknologier i stor skala. Det skal prosjektet klare ved å koble store, kostnadseffektive offshore-lager gjennom hele verdikjeden samtidig som det utnytter et av sine store konkurransefortrinn: kompetansen som er utviklet på den norske kontinentalsokkelen (NKS).

LINCCS skal ta CO2-lagringsprosjektet Northern Lights videre gjennom å tilby en plattform som gjennom innovasjon og verdiskaping kobler sammen CCS-verdikjeden mye raskere enn hva som ville vært mulig hvis industripartnerne skulle gjort dette hver for seg.  

Mer spesifikt skal LINCCS støtte karbonfangstløsninger for maritim sektor og legge til rette for at eksisterende offshore-installasjoner, kompetanse og teknologi kan gjenbrukes innen nye, bærekraftige forretningsmuligheter som er i tråd med EUs taksonomi.

Innovative teknologier og forretningsmodeller for å gjenbruke eksisterende installasjoner, kompetanse og teknologi over lengre tidsperioder, for eksempel gjennom algeoppdrett og andre teknologier som fjerner CO2 fra atmosfæren, blir utforsket i det tilknyttede KSP-prosjektet.

Norges Grønne plattform

LINCCS er et Grønn plattform-innovasjonsprosjekt. Grønn plattform er et initiativ som finansierer næringsdrivende og forskningsinstitutter som jobber med grønn vekst og restrukturering som er drevet frem av forskning og innovasjon.

Regjeringen ønsker å bruke Grønn plattform-programmet til å få bedrifter til å gjøre større og raskere investeringer i grønne, bærekraftige løsninger og produkter. Det vil styrke norsk eksport og verdiskaping, og gjøre oss i stand til å implementere det grønne skiftet og skape grønn vekst. Det vil også gjøre norske bedrifter og forskningsinstitutter bedre rustet til å utnytte mulighetene i EUs Green Deal, som er en del av forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa.

Målet er å utløse muligheter for grønn verdiskaping gjennom store prosjekter. De bør ta for seg hele verdikjeden fra forskning og verdiskaping til testing, kommersialisering og industrialisering av bærekraftige og mindre miljøskadelige produkter og tjenester.

LINCCS-prosjektets konsortium

LINCCS samler betydelige industriaktører som jobber på den norske kontinentalsokkelen. De har kunnskapen, de økonomiske musklene og gjennomføringsevnen til å utvikle kommersielt levedyktige klimaløsninger, og de deler ønsket om å lede det grønne skiftet og rulle ut CCS raskere.

Balansen mellom forskning og utvikling (SINTEF Industri, Energi og Ocean), teknologiutviklere (Aker Solutions, Aize og Cognite) og sluttbrukere, både fra olje og gass og fra maritim sektor (Equinor, Lundin, TotalEnergies, Wintershall, Vår Energi, Wärtsilä), legger til rette for verdiskaping i både Norge og Europa samtidig som det gir en unik mulighet til å oppnå ambisjonene til Grønn plattform og EUs Green Deal.

Aker Solutions vil ta hovedledelsen for LINCCS og et av underprosjektene, mens Equinor, Wärtsilä og Lundin vil ta ansvar for et underprosjekt hver. Cognite, Aize, AGR og OpenGoSim vil hjelpe til med utviklingen av digitale verktøy for å støtte den planlagte innovasjonen, og SINTEF vil være den foretrukne forskningspartneren. Sluttbrukerne vil stille opp med de kundeperspektiver som trengs for å utvikle innovasjoner som kan tas i bruk kommersielt.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024

Utforsk fagområdene