Til hovedinnhold
Norsk English

NEWEPS - Nordic Early Warning Early Prevention system

Prosjekt for overvåkning av stabiliteten i kraftsystemet.

Kontaktperson

NEWEPS (Nordic Early Warning Early Prevention System) er et nordisk samarbeidsprosjekt som skal lage et system for tidlig varsling og tidlig forebygging, og skal kunne integreres i selskapenes driftssystemer.  

Dagens kraftsystem overvåkes på sekundnivå. Et fremtidig kraftsystem må overvåkes på millisekund- nivå slik at endringer i nettet kan oppdages raskt nok og unngå strømbrudd. For å få til dette, støtter NEWEPS seg på målinger fra PMU (Phase Measure Unit) som måler strøm og spenning på millisekundnivå. NEWEPS sammenligner måledata fra et større antall PMUer over et større geografisk område. Differansen i alle disse målingene vil lage et bilde av stabiliteten i nettet. 

Prosjektdeltakere:


Dette er et Innovasjonsprosjekt i næringslivet delfinansiert av Norges Forskningsråd.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2024

Utforsk fagområdene