Til hovedinnhold
Norsk English

MucoProtect - Et nytt generisk system for målrettet levering av orale vaksiner

Vaksiner er det klart viktigste elementet i forebyggende sykdomsarbeid i norsk akvakultur. Industrialisert fiskeoppdrett som vi kjenner det i dag er en umulighet uten systematisk bruk av gode vaksiner. Til tross for dette gikk 53 millioner laks tapt i Norge i 2017 på grunn av sykdom og skader, blant annet knyttet til lakselusbehandling. I prosjektet Mucoprotect skal vi utvikle nye, smarte vaksiner basert på nanopartikler, skreddersydde for oral vaksinering.

Dagens vaksiner er primært injeksjonsvaksiner. Selv om mange vaksiner fungerer godt, er det fremdeles et stort behov for utvikling av nye og mer effektive vaksiner som gir bedre beskyttelse mot sykdommer. Det er også enighet om at injeksjonsvaksinering ikke er en optimal behandlingsform. Injeksjonsvaksinering er belastende for fisken, i tillegg til at den ikke etterligner fiskens naturlige forsvar. Fiskens overflater, inkludert hud, gjeller og tarm, er kontinuerlig eksponert for mikroorganismer i omgivelsene. For å bekjempe sykdomsfremkallende virus og bakterier på disse mukosale overflatene (slimhinner) kreves det også et sterkt mukosalt forsvar.
Oral vaksinering vi gi eksponering av vaksinen via slimhinner og kan derfor være en bedre strategi for å oppnå et sterkt mukosalt forsvar.

Oral vaksinering tillater både enkel administrering og etterligner en naturlig infeksjon i fisken og er derfor et åpenbart foretrukket alternativ for vaksinering av fisk. Likevel finnes det kun én oral fiskevaksine på markedet i dag. De største utfordringene med orale vaksiner er:

  1. Vaksinen brytes raskt ned i magens barske miljø og trenger derfor beskyttelse
  2. Vaksinen er ikke potent nok til å gi effektiv og langvarig beskyttelse
  3. Vaksinen må både havne på rett sted i tarmen og krysse slimhinnene

I prosjektet MucoProtect skal vi sprenge grenser innenfor fiskevaksinologi. Vi skal utvikle nye, smarte vaksiner basert på nanopartikler, skreddersydde for oral vaksinering. Den nye teknologien skal tillate målrettet og kontrollert frigjøring av vaksinen. I tillegg skal vi benytte oss av nye verktøy som gir helt nye muligheter for å måle effekt av vaksiner, noe som er essensielt for rasjonell vaksineutvikling.

MucoProtect er et treårig forskerprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd innenfor programmet HAVBRUK. Prosjektet ledes av Veterinærinstituttet og partnere i prosjektet er Havforskningsinstituttet og SINTEF Industri, Avdeling Bioteknologi og Nanomedisin. 

             

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2022