Til hovedinnhold
Norsk English

KLIMAVERDI

KLIMAVERDI skal se på hvordan vi kan lage et helthetlig modellrammeverk for å måle globale effekter fra økonomisk aktivitet i sjømatnæringen.

Kontaktperson

Verktøyet skal benyttes både for å måle effekter fra havnæringer samt for enkelt-bedrifter. CERMAQ Norway skal dele data for sin virksomhet og disse skal benyttes i pilotutviklingen av modellen.

Metoden skal i første omgang fange opp Scope 3-utslippseffekter oppstrøms i verdikjeden, og utvides med flere effekter etterhvert. Prosjektet vil benytte seg av en utvidet kryssløpsmodell med makro-økonomiske tall for OCED-landene som utgangspunkt. I tillegg ønsker vi å sammenlige resultatene opp mot tidligere resultater av klimautslipp gjennomført med livløpsanalyse.

map.png

impact circles.png

 

Partnere:

             CERMAQ Norway

             SINTEF Industri

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.07.2020 - 01.06.2021

Totalbudsjett: NOK 1.7 millioner