Til hovedinnhold
Norsk English

FlexMarIn - Fleksibel Marin Infrastruktur for Fremtidige Energiverdikjeder

Naturgass er det desidert reneste fossile brenselet. Brukt i stedet for olje reduseres CO2-utslippene med 25%, NOx-utslippene med 85% og SOx- og partikkelutslippene med 99%. Utslippsbesparelsen er enda større dersom du sammenligner med kull.

Kontaktperson

For å beregne friksjon i flytende, fleksible kryogene rørledninger må det utvikles pålitelige strømningsmodeller.
For å beregne friksjon i flytende, fleksible kryogene rørledninger må det utvikles pålitelige strømningsmodeller.

Naturgass vil derfor være en av de viktigste brobyggerne på kort til mellomlang sikt, når man skal gå fra dagens høykarbonsamfunn til fremtidens fornybare og miljøvennlige samfunn. Det er noen utfordringer med utviklingen av LNG-infrastruktur (LNG – flytende naturgass). Den viktigste flaskehalsen er infrastrukturkostnadene for overføringsløsningen mellom LNG-tankere og terminaler på land. Den nåværende løsningen for dette er å bygge kaier eller pirer som er tidkrevende, kostbare og lite skalerbare med størrelsen på terminalen.

For å overkomme denne barrieren for distribusjon av LNG og for å redusere kostnadene betydelig, har ECONNECT Energy utviklet IQuay®, enen flytende overføringsløsning for fluider.

Etter den første kommersielle UTS-overføringsløsningen i 2017, har ECONNECT Energy etablert seg som en solid aktør i LNG-bransjen, og bevist at flytende overføringsløsninger av LNG er enda mer fordelaktig enn først antatt.

I løpet av FlexMarIn-prosjektet, vil ECONNECT Energy og SINTEF  arbeide med avansert prosessteknologi og hydrodynamikk for å ta IQuay-teknologien til neste nivå. Resultatet vil muliggjøre utrulling av IQuay i stor skala og dermed også distribusjon av renere energi til områder hvor det i dag ikke er mulig.

LNG-strømning gjennom et fleksibelt system innebærer komplekse strømningsfenomen som per nå ikke er forstått fullt ut og tradisjonelle korrelasjoner mislykkes i å forutsi trykktap for underkjølte kryogeniske fluider. FlexMarIn skal løse disse utfordringene ved å utvikle prediktive modeller for masse- og varmeoverføring i fleksible rør og utvikle en detaljert dynamisk prosessmodell for å forbedre UTS-teknologien. Detaljerte modeller vil bygges ved bruk av spesialiserte simuleringssoftware og bli validert mot eksperimentelle testdata. Resultatene vil videre brukes i prosessmodeller på systemnivå, som vil bli bygget ved bruk av state-of-the-art dynamisk modellering- og simuleringssoftware. I tillegg til LNG-overføring vil CO2-overføring bli undersøkt som ledd i utvikling av distribusjonsinfrastruktur for karbonfangst og lagring (CCS).

Prosjekteier: ECONNECT ENERGY AS


FlexMarIn er et Innovasjonsprosjekt i næringslivet delfinansiert av Norges Forskningsråd.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2024

Utforsk fagområdene