Til hovedinnhold
Norsk English

SMED: Smartere innovasjon med digital transformasjon av innovative anskaffelser

I Norge anskaffer offentlig sektor for 500 milliarder kroner årlig. Demografiske endringer legger press på oss for å oppnå mer verdiskapning per krone brukt for å kunne opprettholde en bærekraftig offentlig økonomi.

Innovative anskaffelser søker å øke samskaping i nettverk (mellom leverandører, innkjøpere, ansatte, ledere og innbyggere), mer forankring av innovasjon hos ledelsen, og bedre risikohåndtering gjennom erfaringsdeling i og på tvers av virksomhetene. Hovedutfordringen er at innovative prosesser per i dag er ressurskrevende, krever fysisk oppmøte på dialog- og samskapingsaktiviteter, foregår isolert i enkeltvirksomheter, og mangler verktøystøtte. Målet med prosjektet er å støtte innovasjonsprosessene i innovative anskaffelser og øke innovasjonsgraden i anskaffelser. Slik vil prosjektet støtte innovasjon i offentlig sektor.

Mål:

Prosjektet vil ta fram digital metode (forbedrede prosesser ved anvendelse av digital teknologi) som styrker innovative anskaffelser på følgende måte:

 • Økt samskaping i nettverk: samhandlings-verktøy for å identifisere og inkludere relevante aktører (ansatte, brukere, leverandører, gründere), samt gjøre det brukervennlig og motiverende å engasjere seg i dialog om ideer, mål, behov og løsningsforslag.
 • Økt ledelsesforankring: prosess-støtte verktøy for å støtte forankring av anskaffelsens mål I virksomhetenes strategier, samt støtte til å utforme og følge opp mål i anskaffelsen.
 • Bedre risikohåndtering: verktøy for datafangst i innovative anskaffelser som støtter søk, data-analyse og deling av data som kan informere i og på tvers av virksomheter. Informasjon på tvers av anskaffelser gjør risiko mer håndterbar.

Aktiviteter:

 • Forstå behov for nye løsninger gjennom case studier
 • Prøve ut digital verktøystøtte
 • Evaluere bruk av verktøy  

Partnere i prosjektet:

 • Trøndelag Fylkeskommune
 • Trondheim kommune
 •  Værnesregionen v/Stjørdal kommune

 • Leverandørutviklingsprogrammet

 • NTNU

 • SINTEF

 

Prosjektet er et NFR FORKOMMUNE prosjekt.

 

 

Nøkkeltall

Prosjektstart

2019