Til hovedinnhold
Norsk English

Fast TraCCS

Prosjektet vil sikre et sterkt engasjement fra norske interessenter på den europeiske CCS arena. De viktigste norske aktørene vil bli engasjert av konsortiet for å samle norske interesser og prioriteringer, som skal brukes i relevante europeiske fora.

Kontaktperson

Norwegian CCS Research Centre (FME NCCS) sine industri- og forskningspartnere er strategisk viktige i dette arbeidet. Partnernes involvering i prosjektet er prioritert.

En kommunikasjonskanal er åpnet mellom prosjektet, FME NCCS og europeiske arbeidsgrupper, særlig CCUS Implementation Working Group (IWG9). Koordinering mellom disse nettverkene er etablert gjennom koordineringsmøter og deltakelse i fellesarrangementer. Flere andre norske interessenter er nådd ved at prosjektet deltok i relevante arrangementer og fora og ved å organisere arrangementer i samarbeid med andre europeiske arbeidsgrupper.

Aktivitetene har bidratt til økt forståelsen for norske interessenter om de europeiske arbeidsprosessene og har skapte ramme for samarbeid og koordinering mellom norske og europeiske aktører.

Neste fase vil ta sikte på aktivt engasjement fra norske interessenter og gi innspill for å fremme norske interesser og prioriteringer.

Prosjekteier: SINTEF Energi
Prosjektpartner: Bellona

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningråd

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2020

Utforsk fagområdene