Til hovedinnhold
Norsk English

BIOSYS

SINTEF har gjennom avansert 3D avbildning og analyse utviklet teknologi som kan muliggjøre oppdatert informasjon på biomasse og størrelsefordeling for akvakulturnæringen.

Kontaktperson

Prosjektets målsetting var å utvikle algoritmer for 3D data som gjorde det mulig å trekke ut informasjon fiskeatferd, biomasse og størrelsefordeling. Denne teknologien er verdifull for overvåking av ville og oppdrettede fiskebestander, men også for bioovervåking, der fisk og dyr brukes som indikatorer for miljøtilstanden.

I prosjektet brukte vi et undervanns 3D-kamera for å gjøre nøyaktig fiskelengdeestimering av frittsvømmende fisk. Systemet krever ikke manuelt arbeid eller kontakt med fisken og ble utført på stedet. Vi oppnådde lengdeestimeringsfeil i størrelsesorden 1 prosent av manuelt målt fiskelengde. Disse resultatene kan videre foredles til estimater av fiskebiomasse og vekst.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2021

Samarbeidspartnere

NORCE, Subsea Tech, Imenco Aquaculture og Littoral Environnement et Sociétés (LIENSs)

Finansiering

Martera

Prosjekttype

Martera/Era-Net Cofund