Til hovedinnhold
Norsk English

Beslutningsstøtte for fiskefartøy basert på marine økosystemmodeller og fiskeridata

FishGuider skal øke fiskeflåtens inntjening og redusere kostnadene knyttet til fangst av pelagisk fisk slik som sild, torsk og lodde. Dette skal oppnås gjennom utvikling og validering av ny teori for fiskevandring og et nytt og unikt veilednings-system for fartøyene.

Prosjektet vil kombinere nyutviklede modeller for den marine økologien med data fra fiskefartøy og satelitter. Systemet skal vise hvor fiskerne kan forvente å finne fisk innenfor de tildelte kvotene som er gitt fra fiskeridirektoratet. Dermed vil tiden fiskerne bruker til å søke etter fisk kunne reduseres. Dette vil lede til mer bærekraftig forvaltning av havressursene. Målet er også å bidra til bedret samarbeid mellom fiskere, forskere og fiskerimyndighetene i de landene som fisker i det samme havområdet.
Prosjektet er finansiert av fiskeriindustrien (IPN) og av MAROFF-programmet i Norges Forskningsråd.

Prosjektpartnere:
- North Atlantic Institute for Sustainable Fishing (NAIS)
- Nybonia Hav AS
- Dahl Fiskeri AS
- Lurøyveiding AS
- SINTEF Ocean
- Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
- Universistetet i Bergen (UiB)

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.02.2019