Til hovedinnhold
Norsk English

TROJAM-3DC

Prosjektet TROJAM-3DC handler om additiv tilvirking av metalliske materialer, og er et Interreg-prosjekt mellom Sverige og Norge.

Kontaktperson

Prosjektet TROJAM-3DC handler om additiv tilvirking av metalliske materialer, og er et Interreg-prosjekt mellom Sverige og Norge. Foto: TROJAM-3DC
I prosjektet jobbes det med additiv tilvirking, som enkelt beskrevet er det generelle navnet for de fremstillingsprosessene der man skaper fysiske objekter fra 3D-modelldata gjennom suksessiv tilføyelse av materialer, vanligvis lag på lag. Foto: TROJAM-3DC

Prosjektet TROJAM-3DC binder sammen Jämtland i Sverige og Trøndelag i Norge for å skape et kunnskaps og -industrisentrum innen additiv tilvirking av metalliske materialer. Målet er å utvikle nye materialer og tilby materialkarakterisering, samt å utvikle nye produkter i metal ved bruk av additiv tilvirking.

Prosjektet har følgende hovedmål:

 • Å utvikle nye materialer og tilby materialkarakterisering, samt å forbedre og utvikle ny metodikk og nye produkter for Additiv Tilvirking (AT) i metall
 • Å utvikle og tilby ekspertise innen AT med formålet å sørge for kunnskapsoverføring mot de regionale bedriftene som har behov for grunnleggende utdanning innen området
 • Å gi støtte til regionale bedrifter som allerede bruker AT for å utvikle både produkter og bedriftsmodeller

Prosjekt-potensialet

Additiv tilvirking er et bredt teknologiområde som utvikles raskt for tida. AT-teknologien gir kortere tid fra design til ferdig produkt, redusert forbruk av materiale og unike muligheter når det gjelder komplekse geometrier. Det finnes mange konkrete eksempler på at AT har bidratt til produktforbedringer og besparelser i industriproduksjon, men det gjenstår fortsatt en del tekniske og økonomiske utfordringer som begrenser utbredelse av AT i stor skala. Teknologien har stort potensiale for den typen industriproduksjon man har i Sverige og Norge, der man har et stort innslag av avanserte produkter med høy grad av verdiskaping i produksjonsprosessene.

Prosjekter vil bygge opp den lokale industrien gjennom samarbeide mellom store industribedrifter, mindre bedrifter og akademiske institutt for å spre og dele kunnskap innen området og vise bedriftene hva additiv teknologien kan gi for muligheter og nye ideer. Gjennom å definere utfordringer hos de ulike deltagerne i konsortiet og de forskningsressurser som er med i prosjektet, skal en rekke aktiviteter å utføres med mening å få frem ny kunnskap kring bruken og prosesser rundt additiv tilvirking. Dette kommer å lede frem til nye produkter med kortere ledetid, lavere vekt og høyre funksjonalitet. Samtidig etableres nye bedriftskonstellationer og utøkte forskergrupper, som i sin tur kan videreutvikle aktivitetene innen AT-fagfeltet etter at prosjektet har blitt avsluttet.

Konsortium

Svensk side:

 • Uddeholm (Hagfors)
 • Sandvik Materials Technology (Sandviken)
 • Sandvik Coromant (Sandviken)
 • Laser Nova (Östersund)
 • Essge-Plast (Östersund)
 • AIM Sweden (Östersund)
 • Nord-Lock (Mattmar)
 • GE Arcam (Mölndal)

Norsk side:

 • Sandvik Teeness
 • SINTEF Manufacturing

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2018 - 31.12.2020