Til hovedinnhold
Norsk English

Norwegian Energy Roadmap

Olje- og gassproduksjonen skal reduseres fram mot 2050. Hva slags politikk må til for å nå et grønnere, robust og lønnsomt energisystem i Norge?

Kontaktperson

REMES er en makroøkonomisk modell som kan brukes til å analysere økonomiske virkninger av politikk på verdiskaping, industri, og velferd.

I prosjektet Norwegian Energy Roadmap koples REMES (SINTEF TS, NTNU) sammen med energi- og kraftsystemmodellene TIMES Norway (IFE) og EMPS (SINTEF Energi) for en helhetlig analyse. Flere scenarioer vurderes for å lage et forslag til veikart for energiutviklingen i Norge fram til 2050.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2019