Til hovedinnhold
Norsk English

SAMREG – Samordnet spenningsregulering i distribusjonsnett

Prosjektet skal hjelpe nettselskapene å ta i bruk spenningsregulering som alternativ til nettforsterkning for å redusere investeringsbehovet i distribusjonsnettet.

Kontaktperson

Mål
Videreutvikle dagens nettplanleggingsmetodikk til å inkludere vurdering og implementering av spenningsreguleringstiltak, for å redusere drifts og investeringskostnader i HV-, MV- og LV-distribusjonsnett.

Delmål

  1. Identifisere synergieffekter og mulige utilsiktede vekselvirkninger mellom ulike spenningsreguleringstiltak.
  2. Teste kombinasjoner av spenningsreguleringstiltak i demonstrasjonsprosjekter, SINTEF / NTNUs smartgrid laboratorium og simuleringer, for å demonstrere samspillet mellom tiltakene. Demonstrasjon i felt prioriteres så langt som mulig.
  3. Oppdatere tapsberegninger og evalueringsmetodikk for samfunnsøkonomisk kostnytte i dagens nettplanleggingsmetodikk.

Bakgrunn
Mange nettselskap har erfaringer med økt effektforbruk og nye effektkrevende laster, samt tilknytning av distribuert produksjon i høyspent og lavspent distribusjonsnett. Dette fører til pressede spenningsmarginer i tilknytningspunktene til kundene.

Å løse disse utfordringene med tradisjonell nettforsterkning vil bli svært dyrt. NVE har beregnet investeringsbehovet i regionalt og lokalt distribusjonsnett i perioden 2014-2023 til 60 mrd. kroner.

Spenningsregulering kan i mange tilfeller være et billigere alternativ enn tradisjonell nettforsterkning, ettersom det er spenningsmarginene i tilknytningspunktene som setter begrensninger for effekten i det meste av distribusjonsnettets lengde. Lønnsomheten av ulike spenningsreguleringstiltak er ofte svært casespesifikk. God planlegging og systemforståelse avdekker lønnsomme case, men i dag mangler en enkel og verifisert metodikk nettselskap kan bruke.

Nyvinning
Forbedret planleggingsmetodikk implementert i Håndbok Spenningskvalitet og eventuelt koordinert oppdatering av Planboka.

Resultat
Prosjektinternt notat med ulike caserbeskrivelser og nettkarakteristika. Modellering og simulering pågår og smartgridlab forberedes for "hardware in the loop" testing med en serieregulator tilgjengelig i markedet.

Se også: Håndbok Spenningskvalitet - Versjon 4 

Prosjektansvarlig: Energi Norge

Utførende: SINTEF Energi

Deltakere: Eidsiva Nett, HelgelandKraft Nett, Jæren Everk, Lyse Elnett, Mørenett, NTE Nett, Skagerak Nett og TrønderEnergi Nett.


Innovasjonsprosjekt finansiert av partnere.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2020

Utforsk fagområdene