Til hovedinnhold

Landbasert havbruk i Mo Industripark

Landbasert havbruk i Mo Industripark

Mulighetsstudiet skal kartlegge muligheter for å benytte overskuddsenergi og gasser fra prosessindustrien inn i landbasert havbruk, inkludert alger.

Forventede effekter på miljøfotavtrykk til industri som helhet:

  • Kjemikalieproduksjon fra marine restråstoff: fortrenge fossilt CO2
  • Produksjon av fiskefor fra makro- eller mikroalger: økt selvforsyning, frigjøre landareal til matproduksjon/redusert skoghogst
  • Sammensatte systemer (eksempel): mikroorganismer utnytter fiskens avføring, overskuddsvarme til optimal temperatur for fisk og mikroorganismer, oksygen fra produksjon av hydrogen fra vann

Et sammensatt team av eksperter fra forskjellige deler av SINTEF skal utforske mulighetsrommet. Prosjektet har som mål å belyse potensial for og tidsperspektiv for realisering (TRL-nivå), med økt verdiskapning og sysselsetting i Nordland basert på sirkulærøkonomiske prinsipper som mål.

Prosjektet vil i tillegg belyse fremtidig forskning for å realisere mulighetene som blir belyst.

Publisert torsdag 5. oktober 2017
Daglig leder
906 95 213

Prosjektstart

2017