Til hovedinnhold
Norsk English

Landbasert havbruk i Mo Industripark

Mulighetsstudiet skal kartlegge muligheter for å benytte overskuddsenergi og gasser fra prosessindustrien inn i landbasert havbruk, inkludert alger.

Kontaktperson

Forventede effekter på miljøfotavtrykk til industri som helhet:

  • Kjemikalieproduksjon fra marine restråstoff: fortrenge fossilt CO2
  • Produksjon av fiskefor fra makro- eller mikroalger: økt selvforsyning, frigjøre landareal til matproduksjon/redusert skoghogst
  • Sammensatte systemer (eksempel): mikroorganismer utnytter fiskens avføring, overskuddsvarme til optimal temperatur for fisk og mikroorganismer, oksygen fra produksjon av hydrogen fra vann

Et sammensatt team av eksperter fra forskjellige deler av SINTEF skal utforske mulighetsrommet. Prosjektet har som mål å belyse potensial for og tidsperspektiv for realisering (TRL-nivå), med økt verdiskapning og sysselsetting i Nordland basert på sirkulærøkonomiske prinsipper som mål.

Prosjektet vil i tillegg belyse fremtidig forskning for å realisere mulighetene som blir belyst.

Nøkkeltall

Prosjektstart

2017