Til hovedinnhold
Norsk English

Future Welfare

Miljøbehov og velferdsindikatorer for nye lokaliteter og systemer.

Kontaktperson

Example of 3D CFD flow simulation (SINTEF) around a fish farm with cages with lice barrier (snorkel). Velocity reductions (dark blue) are greatest in downstream cages and may represent locations with low dissolved oxygen levels

Mål :

I den senere tid er en rekke nye produksjonssystemer og mer eksponerte lokaliteter for oppdrett av laks i sjø tatt i bruk eller foreslått gjennom dagens søknader til utviklingskonsesjoner. De fleste vil gjøre lakseoppdrett mer bærekraftig gjennom å redusere dagens utfordringer med lus, rømming og annen miljøpåvirkning. Men, det er usikkert hvordan laksens atferd og velferd påvirkes. Dette prosjektet skal derfor utvikle et standardisert vurderingssystem for ethvert nytt oppdrettssystem.

Delmål:

Basert på 3 case studier av eksisterende og planlagte teknologier (eksponerte tradisjonelle merder, luse-begrensende skjørt og snorkler, og nedsenkte merder) vil vi: 

  1. Dokumentere produksjonsmiljøet, laksens atferd og velferd
  2. Dokumentere adaptiv kapasitet (tilpasning og aktiv læring) til nye produksjonssystem
  3. Utvikle av metode for velferdsvurdering basert på eksisterende SWIM – Salmon Welfare Index Model
  4. Sette det sammen i en biofysisk modell som kan brukes som et verktøy for å vurdere hvordan laksens atferd og velferd vil være i de fleste nye oppdrettsystem.

Forventet nytteverdi

Forslag til nye merder designer stiger med det økte behovet for bærekraft innen lakseoppdrett. Resultatene av prosjektet vil gi grunnlagskunnskap for å beskrive det resulterende produksjonsmiljøet og velferdsstatusen for fisk i disse nye merder.

Partnere

  • SINTEF Ocean
  • Havforskningsinstituttet (HI)
  • Universitet I Bergen (UiB)
  • Fiskaaling, aquaculture research institute in the Faroe Islands
  • University of Melbourne (UM)

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2020

Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd