Til hovedinnhold
Norsk English

DAMP

Prosjektet DAMP fokuseres på raskere utvikling av nye automatiserte produksjonsprosesser gjennom digital integrasjon og testing.

Kontaktperson

Prosjektet søker å oppnå mye raskere utvikling av nye automatiserte produksjonsprosesser gjennom digital integrasjon og testing. Digital simulering og virtuell testing, verifikasjon og validering muliggjør raske og kostnadseffektive læringssløyfer, og vil danne grunnlaget for en fysisk produksjonsprosess som er rett første gang. Eier og industrial partner i prosjektet er Rolls-Royce Marine, og SINTEF Digital og SINTEF Manufacturing er forskningspartnere.

Prosessutvikling

Arbeidsmetoder og software som integrerer produkt- og prosessutvikling vil støtte og forbedre samarbeidet mellom ulike avdelinger som jobber på samme produkt, men ofte i separate, etterfølgende faser. Produksjonsmønsteret i Rolls-Royce Marine er engineering-to-order, lavvolum og ofte prosjektbasert. Produkt og variantspesifikke operasjoner kan bli utført bare en eller noen få ganger, slik at nye og automatiserte produksjonsprosesser må utvikles med minimal kostnad, og så automatisert som mulig.

Automatisert produksjonsprosess

Forventet resultat er å kraftig redusere tid og kostnad i utvikling av produksjonsprosesser, som starter med en digital produktmodell og slutter med en verifisert og testet automatisert produksjonsprosess. Resultater vil inkludere:

  • Aautomatisk programmering av virtuelle produksjonsprosesser fra digitale produktmodeller
  • Automatisk programmering av produksjonsprosesser på produksjonsutstyr
  • Og automatisk datafangst og analyse for verifikasjon av fysisk produkt og produksjonsprosess

Innovasjon

Rolls-Royce forventer kraftig reduserte kostnader knyttet til innovasjon og produksjonsutvikling, kortere ledetid på innovasjoner, redusert risiko og forbedret kvalitet på nye produktintroduksjoner, og et mer fleksibelt og automatisert produksjonsoppsett. Rolls-Royce vil i reelle utviklingscase demonstrere hvordan ny software og nye metoder kan brukes i utviklingen av nye produkter og produksjonsprosesser, produksjonssystem og produksjonsutstyr.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2020

Utforsk fagområdene