Til hovedinnhold
Norsk English

ASSETS

ASSETS har som hovedmål å utvikle et rammeverk for å analysere hvilken rolle norske energiressurser har i det fremtidige europeiske energisystemet.

Etterspørselen etter energi i Europa endres på grunn av nullutslippsområder, fleksible industriprosesser, smartnettinfrastruktur, lagringsteknologi og elektrifisert transport. I ASSETS-prosjektet vil vi studere hvilke effekter endringen vil ha på det norske energisystemet og evnen til fleksibel tilgang til energi i Europa. Vi vil også undersøke hvordan markedsutviklingen i Europa påvirker verdien av norske energiressurser.

Metode

  • Energisystemmodeller
  • Etterspørselsfleksibilitet
  • Utvikling av energimarkeder

Nøkkeltall

Prosjektstart

2017

ASSETS er et 4-årig forskerprosjekt innenfor ENERGIX-programmet i Forskningsrådet, i samarbeid mellom IFE, SINTEF og NTNU.