Til hovedinnhold
Norsk English

Spørreundersøkelse: Bruk av IKT-løsninger for å hindre ungt utenforskap

Vi forsker på hvordan unge bruker IKT. Målet med forskningen er å lage IKT-systemer som kan hindre at unge faller utenfor skole og arbeidsliv.

Klikk her for å gå til spørreundersøkelsen


 Som en del av forskningen ber vi alle unge mellom 16 og 24 år om å delta i en spørreundersøkelse fordi de unge sitter med kompetanse og erfaring som er viktig for å kartlegge behovene for slike IKT-baserte løsninger. Vi inviterer de unge til å delta, uavhengig av om de er i jobb, går på skolen eller ingen av delene.

Hva innebærer deltakelse i studien?

De vil bl.a. bli spurt om:

  • Bakgrunn, alder, kjønn og hvilket fylke de kommer fra.
  • Hvordan de bruker ulike IKT-enheter (smarttelefon, PC etc.).
  • Hvordan de bruker sosiale medier og hvilke.
  • Hvilke nettsteder rettet mot unge de bruker.
  • Potensial for bruk av IKT i motivasjonsprosesser.

Undersøkelsen inneholder både avkrysningsspørsmål og spørsmål der de skal svare med egne ord.

Hva skjer med informasjonen om de unge?

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Kun forskere fra SINTEF og NTNU vil ha tilgang til innsamlet data. Data lagres på beskyttede datamaskiner. Dersom resultatene fra undersøkelsen publiseres, skal ikke deltakere kunne gjenkjennes i publikasjonen. Prosjektet skal avsluttes 31. desember 2016. All ikke-anonymiserbar data skal slettes innen denne datoen.

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å delta i studien. Dersom de angrer på at de deltok, kan de når som helst trekke seg ved å sende oss en e-post. Det er ikke nødvendig å oppgi noen grunn. Dersom de trekker seg, vil alle opplysninger om dem bli slettet.

Studien gjøres av SINTEF og NTNU. og utgjør en del av et større forskningsprosjekt som er i en planleggingsfase.

Om du har spørsmål til undersøkelsen, ta kontakt med:

  • , SINTEF eller
  • , NTNU

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata AS (prosjektnummer 48588).

Vi takker deg på forhånd for at du tar deg tid til å svare, noe som vil hjelpe oss i forskningen på dette temaet.

Spørreundersøkelsen er åpen frem til 11. november 2016.


Klikk her for å gå til spørreundersøkelsen