Til hovedinnhold
Norsk English

Vannkvalitet og startfôring for rognkjeks

Rognkjeks får formulert fôr i starten, noe som gir svært mye fôrspill i karene. Det fører til dårlig hygiene og dårlig vannkvalitet i tidlige faser. Derfor skal forskere fra SINTEF undersøke effektene av å tilby rognkjeks hoppekreps (Acartia tonsa) de første dagene av startfôringen.

Kontaktperson

Rognkjeks

Vår hypotese er at bruk av hoppekreps de første dagene vil føre til en bedre vannkvalitet, og en bedre sammensetning og mer stabil flora av bakterier i vannet. I tillegg kan det gi høyere stresstoleranse, tilvekst, overlevelse og bedre utvikling hos rognkjeksyngel.

Produksjon av rognkjeks

Interessen for å bruke rognkjeks som rensefisk for å kontrollere forekomsten av lakselus har økt sterkt de siste årene og mange nye produsenter av rognkjeks har etablert seg. I oppdrett av rognkjeks har man valgt å benytte tørrfôr helt fra start. Det første formulerte fôret (150 µm) gir svært mye fôrspill i karene som resulterer i dårlig hygiene og en generelt dårlig vannkvalitet. Høy organisk belastning i systemet gir grobunn for oppblomstring av opportunistiske bakterier som kan gi sykdom når fisken er svekket. I tillegg preges produksjonen av variabel størrelse på yngelen og variabel overlevelse som gjør det vanskelig å planlegge produksjonen. Disse observasjonene henger sannsynligvis sammen med suboptimale produksjonsforhold i den tidlige fasen og antas å være relatert til ernæring og vannkvalitet.

Kunnskap om de tidlige fasene av yngelproduksjon er svært viktig, da en god start er av avgjørende betydning for yngelkvalitet og for å produsere robust fisk. Dette prosjektet skal undersøke effektene av å tilby rognkjeks hoppekreps (Acartia tonsa) de første 10 dagene av startfôringen og det vil være svært spennende å se om man kan oppnå like gode resultater som hos andre arter (berggylt, torsk tunfisk bl.a.), hvor det er oppnådd høyere stresstoleranse, tilvekst og overlevelse hos yngel, samt mindre deformiteter (http://gemini.no/2013/05/gjennombrudd-i-kampen-mot-lakselus/). I tillegg kan hoppekreps gi bedre vannkvalitet i produksjonskarene, bedre sammensetning og mer stabil flora av bakterier i vannet og dermed gjøre det vanskeligere for sykdomsfremkallende bakterier å etablere seg. Dette vil sørge for et stabilt system over tid, gi mer optimale forhold i tidlige faser og vil tilrettelegge for en mer robust yngel, som vil være mer motstandsdyktig mot sykdommer og stress.

Prosjektet er i samarbeid med Nordland Rensefisk på Lovund, hvor startfôringsforsøk vil pågå hos Nordland Rensefisk, våren 2016. Prosjektet er finansiert av FHF og NCE Aquaculture. Samarbeidspartnere: SINTEF Materialer og kjemi og NTNU Institutt for Biologi.

Oversikt over aktiviteter på lus hos SINTEF

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2016 - 31.12.2016