Til hovedinnhold
Norsk English

Smartfish NutriDrug: Oralt leveringssystem av legemidler innen kreft og infeksjonssykdommer

Nye løsninger for oralt administrerte medisiner er etterspurt av forbrukere, samfunnet og farmasøytisk industri. Prosjektets overordnede mål er å utvikle et nytt og effektivt oralt leveringssystem for behandling av kreft og infeksjonssykdommer.

Smartfish har flere drikker på markedet rettet mot både spesielle medisinske formål og mot idrettsutøvere for å forbedre restitusjon og immunforsvar. Drikkene er rike sammensetninger av fiskeolje, naturlige antioksidanter, myseproteiner, fiber og vitaminer. En viktig ingrediens og råvare i alle Smartfish produkter er marine DHA EPA fettsyrer fra marin olje, et bi-produkt av den norske fiskeindustrien. Studier har blitt gjennomført for bruk av drikkene til ulike medisinske formål slik som inflammasjon, KOLS, kreft, Alzheimers, diabetes, hjerte/karsykdommer og muskelrestitusjon. Resultatene viser at den patentbeskyttede Smartfish-formuleringen gir økt stabilitet og opptak av både fiskeolje og oljeløselige komponenter fra tarm.

Veldig mange potensielle kreftmedisiner og antibiotika har dårlig opptak og er derfor utfordrende å levere til sykdomsstedet. Prosjektets overordnede mål er å utvikle et nytt og effektivt oralt leveringssystem for behandling av kreft og infeksjonssykdommer.

NutriDrug er et IPN prosjekt (innovasjonsprosjekt i næringslivet) finansiert gjennom Forskningsrådets NANO2021 program. Prosjektet gjennomføres som et tett samarbeid mellom Smartfish og SINTEF.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2019