Til hovedinnhold
Norsk English

PilotCCS

PilotCCS-prosjektet («Study of CCS Pilot Technologies for Coal Fired Power Plants in the Czech Republic») ledes av Det tsjekkiske tekniske universitet i samarbeid med SINTEF Energi og UJV Rez.

Kontaktperson

Prosjektet undersøker de tekniske og økonomiske mulighetene for å bruke CCS i Tsjekkia, særlig på Vresova kraftverk. Det blir bygget et begrenset antall kraftverk med integrert, kombinert gassifiseringssyklus (IGCC) rundt om i verden. IGCC-kraftverket i Vresova, Tsjekkia har en kapasitet på 400 MW og har vært i drift siden 1996. Tsjekkia har dermed et ganske godt utgangspunkt for å oppnå kostnadseffektiv implementering av demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering på Vresova kraftverk.

Publikasjoner:

Prosjektet skal gå grundig gjennom ulike CO2-fangstteknologier, som for eksempel solvent- og sorbent-basert fangst, membran-assistert fangst samt flytendegjøring og kalsium-looping (CaL). I tillegg skal dette prosjektet, sammen med andre prosjekter finansiert gjennom Norway Grants, utarbeide anbefalinger om hvor CO2 som er fanget ved kraftverket i Vresova kan transporteres og lagres. Videre vil prosjektet styrke samarbeidet mellom Norge og Tsjekkia og fremme kunnskapsdeling mellom de to landene med tanke på CO2-håndtering.

  • Design og evaluering av karbonfangst ved lav temperatur
  • Design og evaluering av membran-assistert fangst
  • Design og evaluering av fangst ved kalsium-looping
  • Tekno-økonomisk optimalisering av fangstprosesser
  • Transport av CO2 og verdikjedebasert fangst

Nøkkeltall

Prosjektstart

2016

Utforsk fagområdene