Til hovedinnhold
Norsk English

LiceRisk

Fordeling av pelagiske luselarver i forhold til 3D strømmønster i og rundt oppdrettsanlegg

Kontaktperson

Mål :

Hensikten med LiceRisk er å undersøke om og i hvilken grad lokalisering og plassering av merdene i lakseanlegg påvirker lokalt strømmønster og videre om dette også påvirker fordelingen av luselarver i nærheten av anleggene. Prosjektet vil derfor gi ny kunnskap om optimal lokalisering og plassering av merder for å unngå eller redusere lusepåslag, noe som også kan innebære at behovet for medisinal behandling reduseres. Dette vil være fordelaktig siden slik behandling er utfordrende for oppdretterne, ikke bare kostands- og fiskevelferdsmessig, men også miljømessig.

Delmål:

Prosjektet er derfor relevant for både for oppdrettere og regulatorer siden det vil kunne gi svar på følgende spørsmål:

  1. Hvordan vil lakseluslarver fordele seg i og rundt lakseanlegg i forhold til variasjon i lokalt og detaljert strømmønster?
  2. Er det en sammenheng mellom lusepåslag i forskjellige merder og strømmønster?
  3. Kan optimal plassering av merder og design av anlegg redusere lusepåslag?

LiceRisk prosjektet består av partnere med en bred bakgrunn innen lakselus økologi, hydrodynamikk og biofysisk modellering. Vi måler og kartlegger 3D strømmønster og mikrostruktur, hydrografiske parametere (temperatur, salinitet, lys) og fordeling av lakselus larver i merdene og rundt lakseanlegg

Forventet nytteverdi

Vi vil videre foreslå tiltak for å redusere eller unngå lusepåslag gjennom optimal lokalisering av merder og design av anlegg i forhold til variasjon i lokalt strømmønster.

Partnere

  • SINTEF Ocean
  • Norwegian Institute for Nature Research (NINA)
  • University of Prince Edward Island (UPEI)
  • University of Alicante (UA)
  • Tokyo University of Marine Science and Technology (TUMSAT)

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2016 - 31.12.2019

Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd