Til hovedinnhold
Norsk English

ENTiCE

ENTiCE er et treårig prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd der SINTEF Fiskeri og havbruk i samarbeid med NTNU, Frøya videregående skole og det Skotske havforskningsinstituttet (SAMS) skal ta i bruk og utvikle ny teknologi til å studere vekselvirkningene mellom fysiske, kjemiske og grunnleggende biologiske prosesser i kystfarvann.

Kontaktperson

Vingleia Fyr

Havområdene langs kysten av Midt-Norge har et stort artsmangfold. Spesielt i Froan og på korallrevene langs Sularyggen er det høy produksjon av ulike fiskearter, kamskjell og krabbe. Resultater fra SINTEFs havmodell SINMOD viser også at området har en høy primærproduksjon på grunn av ulike fysiske prosesser. Til tross for områdets økologiske og økonomiske betydning, har det til nå ikke vært gjennomført noe forskningsprosjekt som til fulle beskriver de grunnleggende drivkreftene bak strukturene og funksjonene til det marine økosystemet i Froan.

ENTiCE tar mål av seg å fylle deler av dette tomrommet. Det er et prosjekt hvor modellering, havromsteknologi og biologi spiller sammen. Autonome undervannsfarkoster (AUVer) vil bli brukt og teknologi som opprinnelig er utviklet for Mars-roveren Opportunity skal tilpasses fartøyene slik at de kan følge spesielt interessante fenomener i havet. En oseanografisk bøye vil bli satt ut over en sesong, for å gi informasjon om hvordan hydrografi, strøm, lys, primær produksjon og forekomster av zooplankton varierer nedover vannsøylen og over tid. Nett- og vannprøver vil bli tatt for å gi kunnskap om biodiversiteten av primær produsentene. Resultatene vil bli brukt til å forbedre og videreutvikle havmodellers representasjon av biologiske og fysiske prosesser i kystområder.
ENTiCE vil aktivt involvere elever fra Frøya videregående skole i prosjektet. Videre vil et brukerpanel med representanter fra nasjonale og lokale myndigheter delta i prosjektet for å bidra til effektiv bruk av prosjektresultatene i kunnskapsbasert forvaltning.

Nøkkeltall

Prosjektstart

07.03.2016