Til hovedinnhold
Norsk English

ECTOREMOVER - Ektoparasittbehandling med ferskvann i sjøbasert lakseoppdrett

Den overordnede idéen for prosjektet er å utvikle et helhetlig konsept for produksjon, lagring og bruk av ferskvann til ektoparasittbehandling av oppdrettslaks.

Kontaktperson

Eksisterende behandlingsmetoder med kjemikalier viser redusert effekt, samtidig som det diskuteres i hvilken grad disse påfører omkringliggende miljø negative effekter. Det har vist seg at behandling med ferskvann kan være en god metode for å behandle laks som har parasitter, siden det har god effekt og samtidig er skånsomt. Foreløpige erfaringer med bruk av ferskvann viser at behandling med dette må foregå over lengre tid – gjerne 3-6 timer, noe som gjør at eksisterende metodikk for behandling av parasitter i begrenset grad kan brukes. Det må følgelig utvikles og etableres teknologier og prosedyrer for operasjoner som tilrettelegger for at en på en sikker, effektiv og skånsom måte har ferskvann av riktig kvalitet, samt utstyr og metode, for behandling på sjølokalitet til nødvendig tid. Andre behandlingsmetoder mot lus og AGD har avtagende effekt, og i visse områder er det utviklet resistens mot de fleste midler.

Hovedmålet for prosjektet er å utvikle et helhetlig konsept for produksjon av ferskvann med definert kvalitet ute ved en oppdrettslokalitet, som videre skal lagres og brukes til ektoparasittbehandling. De konseptuelle løsningene vil bli testet i en skalert versjon ved et oppdrettsanlegg.
Delmål:

  1. Klarlegge hva som er nødvendig kvalitet på ferskvannet for å kunne brukes mot ulike parasitter (i hovedsak mot lakselus og Neoparamoeba perurans), som samtidig er skånsom mot laksen.
  2. Utvikle et helhetlig konsept for kostnadseffektiv produksjon av ferskvann ved en oppdrettslokalitet.
  3. Utvikle ett eller flere konsept for sikker og kvalitetsbevarende lagring av ferskvann ute ved oppdrettslokaliteten.
  4. Utvikle gode og skånsomme løsninger for å føre ferskvann og laks sammen for behandling

Prosjektet, som eies av Akvafresh AS, finansieres av Norges Forskningsråd, og er et samarbeid mellom Akvafresh, Xylem Water Solutions Norge, Moen Marin, Nortech Aqua, Rantex Flaarønning, OxyVision, Gripship, Stranda Prolog, BOA Offshore, VisionTech, Salmar Farming, NTNU, NIVA og SINTEF Fiskeri og havbruk.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2018