Til hovedinnhold
Norsk English

BIO gillnets

Ved å utvikle nedbrytbare garn tilpasset norsk dypvannsfiske, er målet å redusere fare for spøkelsesfiske og plastforsøpling.

Filmen viser hva vi har gjort i prosjektet om nedbrytbare garn.
Filmen viser hva vi har gjort i prosjektet om nedbrytbare garn.

Garn er ett av de viktigste fiskeredskapene i Norge, spesielt for kystflåten. Torsk, sei, blåkveite, breiflabb og rognkjeks er de viktigste arter for disse fiskeriene, men garnfisket etter blåkveite og breiflabb er det som produserer mest tapte redskap. Per i dag er Norge det eneste landet i verden som har et program for systematisk opprensking av tapte fiskeredskaper fra de mest intensivt fisket områder.

Siden dette programmet startet har det totale antall garn som er blitt tatt opp nådd 18300 (ca. 494 km). I 2013 ca. 900 garn, 5300 m tau, 22000 m line, 11600 m stålwire, 3 reketrål, 20 kongekrabbe teiner og massevis av PE netting ble tatt opp. Opprenskingsoperasjon er svært krevende på grunn av dybde (500-1000m), sterke strømmer områdene, og usikkerheten knyttet til nøyaktigheten av posisjonen av tapte redskapet. Derfor, og parallelt med opprenskings program, har forskning i siste årene fokusert på å utvikle metoder og teknikker for å redusere antall tapte redskaper, lokalisering av tapt utstyr, og vurdere muligheten for å bruke biologisk nedbrytbare materialer.

Biologisk nedbrytbargarn (dvs. at den brytes ned i vann og CO2) er blitt i siste årene utviklet av Samsung Fine Chemicals Ltd og er nå et kommersielt produkt som brukes i flere garnfiskerier i Korea. Nedbrytningshastighet kontrolleres og justeres etter behov ved å modulere variabler i molekylære nivåer samt polymermaterialer. Det vil si at det kan i praksis lages garn som brytes ned etter 3 måneder eller etter ett år. I en 10 års samarbeidsperioden mellom industrien, forskningsinstitutter og myndighetene har Samsung Fine Chemicals Co Ltd. utviklet nedbrytbargarn med minst like gode fysiske egenskaper som garn laget av nylon. I senere årene har fullskalatesting vist at fangstratene av nedbrytbargarn har vært minst like god som de laget av nylon.

Dette prosjektet vil overføre den Koreanske teknologien til å utvikle nedbrytbargarn tilpasset det norske dypvannsfiskeriet.

Forventet nytteverdi

Det forventes en betydelig reduksjon av spøkelsesfiske pga tapte garn, og en reduksjon av plastforsøpling i havet forårsaket av garnfiskeriet. Dersom nedbrytbargarn tas i bruk i Norge, så vil denne teknologien kunne gi grunnlag for miljøsertifisering av Norges dypvanns garnfiskeriet. Det forventes i tillegg en økende bruk av nedbrytbarmaterialer i andre fiskeredskap: Snøkrabbeteiner, slitematter under trålsekkene, osv.

Gjennomføring

Hovedprosjektet vil i all hovedsak bli utført ved SINTEF Fiskeri og Havbruk med komplementært FoU-bidrag fra Universitetet i Tromsø, East Sea Fisheries Research Institutt (Korea) og Samsung Fine Chemicals Co. Ltd. (Korea). I referansegruppen vil Fiskeridirektoratet (utviklingsseksjon) og FHF (to garnfiskere) bli representert.

Prosjekt vil:

  1. Definere minstekrav for hver type nedbrytbargarn (blåkveite, breiflabb, torsk, osv)(gjennomført i form av gruppearbeid i Norge).
  2. Justere nedbrytning hastighet for å dekke kravene til de identifiserte fiskeriene (gjennomført av Samsung Fine Chemicals i Korea).
  3. Studere fysiske egenskaper (fleksibilitet, forlengelse, bruddstyrke, biologisk nedbrytning hastighet), av justert nedbrytbare mono- og multi-monofilament under kontrollerte forhold (gjennomført i form av laboratoriearbeid i Norge).
  4. Sammenligne fangstevenen av nedbrytbare- og konvensjonelle nylon garn (gjennomført ombord fiskefartøy i Norge)

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2018