Til hovedinnhold
Norsk English

ArmsRACE

ArmsRACE – Utvikling av ny teknologi i rustningskappløpet mot lakselus gjennom en ny atferdsvitenskapelig tilnærming for å skille lus og laks: kamuflere, forvirre, lokke.

Kontaktperson

Skjematisk fremstilling av arbeidspakker og nøkkelprinsipper i prosjektet ArmsRACE.

SINTEF Ocean AS har gjennom sin satsing Team lakselus diskutert behovet for nye,
unike måter å håndtere lakselusproblematikken i oppdrettsnæringen. Det har i satsingen blitt påbegynt et innledende kartleggingsarbeid over eksisterende teknologi, kunnskap og ressurser, og gruppen har kommet frem til at det er ønskelig å jobbe videre med ikke-medikamentelle metoder for bekjempelse av lakselus. 

Hovedmålet for ArmsRACE er å skape ny grunnleggende kunnskap, og basert på den, utvikle nye teknologikonsepter som skal hindre lakselus i å komme i kontakt med oppdrettslaks i merd. Hvordan en kan utnytte kunnskap om lusas mekanismer som våpen, vil stå sentralt i arbeidet. Grunnfilosofien bygger spesielt på tre prinsipper: 1) Kamuflere 2) Forvirre og 3) Lokke.

Delmål:

  1. Akkvirere kunnskap om lusas mekanismer for å finne fram til en vert gjennom kontrollerte labforsøk, og undersøke hvilke av egenskapene som kan utnyttes for å hindre lusa i å feste seg til laks.
  2. Gjennom hydrodynamisk modellering simulere hvordan lusa forflytter seg i og med vannmassene på en lokalitet/rundt en merd, samt hvordan den reagerer på teknologiske tiltak.
  3. Kombinere kunnskap om lusas mekanismer og forflytning til å identifisere de mest effektive tiltaksområder, og utvikle og teste teknologi på et fullskala ACE-anlegg.

Metoder vil bli testet ut på biomassen i FoU-konsesjonene til SINTEF ACE. Les mer om SINTEF ACE her.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.03.2016 - 30.06.2019