Til hovedinnhold
Norsk English

Teknologi for bedre fiskevelferd

Myndigheter og oppdrettere setter økt fokus på fiskevelferd og dokumentasjon av produkter og prosesser i oppdrettsnæringen. Dette er et resultat av en modningsprosess, der lover og forskrifter stiller stadig strengere krav til dokumentasjon av funksjonsdyktighet, prestasjonsegenskaper og miljøvennlighet (relatert til rømming, sykdomsspredning og utslipp). Videre er det i arbeider som "Tap av Laksefisk i Sjø", utarbeidet av Mattilsynet for FHF, dokumentert at håndtering er en viktig faktor i forhold til svinn og tap av laks i sjøbasert oppdrett.

Kontaktperson

Trenging og overføring av laks

Prosjektet søker å heve, og kvalitetssikre det teknologiske nivået i oppdrettsnæringen relatert til fiskevelferd gjennom å:

  • Etablere standardiserte testmetoder (testprotokoller) for å dokumentere påvirkning av utstyr og operasjoner på fiskevelferd.
  • 2) Utvikle robuste instrumenteringsløsninger for objektive og repeterbare målinger som skal anvendes til dokumentasjon i testprotokollene.
  • 3) Initiere etablering av en nasjonal plattform for fiskevelferdsteknologitesting, som kan danne grunnlag for sertifisering av fiskevelferdsteknologi

 Problemstillinger i prosjektet er:

  • Å finne instrumenteringsløsninger for objektive, presise, repeterbare og robuste målinger av parametere som påvirker velferden til fisken i det daglige og under ulike operasjoner.
  • Kvantifisering og evaluering av velferd på bakgrunn av målte verdier.
  • Generalisering av testprotokoller og dokumentasjon som retter seg mot en kategori av utstyr.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.04.2015 - 31.05.2016