Til hovedinnhold
Norsk English

SimFisk: Simulator for fiskerinæringa

I prosjektet SimFisk utvikles en simulator for opplæring av skippere og mannskap i fiskeflåten.

Kontaktperson

SimFisk-prosjektets mål er å utvikle en simulator for opplæring av mannskap, og testing av nye teknologikonsepter i fiskeflåten. En slik fiskerisimulator er unik, både nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet vil omfatte virksomhet i regi av både havfiskeflåten og kystfiskeflåten, i tillegg til leverandørindustrien i fiskerinæringa. Forhold knyttet til fangstoperasjoner, seilas, ulike værmessige situasjoner, bølgehøyde, strømforhold og liknende er faktorer som det kan trenes på i en simulator i kontrollerte omgivelser. I SimFisk samarbeider fiskebåtrederier med skippere og mannskap, teknologi- og utstyrsleverandører, opplæringsmiljø og sikkerhetssentre i Norge og på Island for å nå dette målet.

Realistisk simulering av fiskerioperasjoner med navigasjon av fartøy og redskap i sjøen forutsetter utvikling av ny simulatorteknologi. Simulatormodeller skal utvikles for bølger, framdrifts- og styresystemer, under ulike forhold og uventede feil som oppstår. Spesielt skal det i tillegg til dette utvikles modeller for fiskeriredskaper som skal settes ut, opereres og hales inn igjen til fartøyet. Det skal utvikles programvare og løsninger for en fiskerisimulator som er tilpasset næringas prioriterte behov og krav.

Fiskerisimulatoren vil styrke fiskerinæringas muligheter for en framtidsrettet og bærekraftig utvikling i et forretningsmessig, energi og miljø-, og sikkerhetsmessig perspektiv. Høy kvalitet i opplæring og sikker, effektiv og miljøskånsom teknologi er suksessfaktorer for en framtidsrettet fiskerinæring. SimFisk-prosjektet vil resultere i realisering av et simulator- og opplæringssenter i Ålesundregionen og bygging av et kompetansemiljø med nedslagsfelt utover Midt-Norge. Prosjektet vil gi resultater med stor overføringsverdi til andre fiskeriregioner, nasjonalt og internasjonalt.

Prosjekteier: Marine Innotech Centre AS

Prosjektpartnere: Sjøvik AS, Nybo Holding AS, Furuno AS, Rolls Royce Marine AS, Offshore Simulator Centre as, Þorbjörn (Island), Maritime Safety and Survival Training Centre (Island), NTNU i Ålesund og SINTEF Fiskeri og havbruk.

Prosjektet er finansiert av MAROFF-programmet i Norges Forskningsråd og FHF i perioden 2015-2017.

Les mer om prosjektet her: http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=901134

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.01.2015