Til hovedinnhold
Norsk English

Scenario: Fremtidige utfordringer for skipsfart i nordområdene

Etter hvert som petroleumsaktivitet og utvinning av andre ressurser øker i utstrekning i nordområdene, er det grunn til å forvente nye utfordringer for skipsfarten.

Kontaktperson

SINTEF samarbeider med Universitet­et i Tromsø og Akvaplan-niva om en casestudie med beskrivelse av et tenkt hendelsesforløp med et skip på tokt i nordlige farvann.

Caset beskriver frakt av 24 containere og en 750-tonns propan­kompressormodul for russisk gassindustri fra Hamburg til den russiske havnen Yamburg på østsiden av Yamal-halvøya, ombord på en Multipurpose Deck Cargo Carrier. Containerne er lastet med forskjellig utstyr, reservedeler og 130 tonn med kjemikalier til petroleums­aktivitet. Tidspunktet for seilasen er lagt til sent i oktober, da været i nordområdene normalt er tøft på den tiden, med dårlige lysforhold, lave temperaturer og risiko for ising.

Scenariet danner grunnlag for analyser av teknologiske og miljø­messige utfordringer knyttet til skipsfart i nordområdene. Skipstype, reiserute, årstid og last er valgt med tanke på den type transport som forventes å bli mer utbredt i Arktis. SINTEF har blant annet deltatt aktivt i spesi­fisering av utfordringer for skipets maskineri og analyse av ukontrollert drift etter en fullstendig maskin-blackout. Studien inngår som ledd i et fireårig FoU-prosjekt, A-LEX (Regulating Arctic shipping: political, legal, technological and environmental challenges), finansiert av det norske Utenriksdepartementet innenfor Barents 2020-programmet, og blir ledet av Universitetet i Tromsø.

Nøkkeltall

Prosjektstart

11.05.2015