Til hovedinnhold
Norsk English

Produksjon av astaxanthin fra mikroalger - HØYLYS

SINTEF jobber sammen med firmaet EVOLYS AS i et kvalifiseringsprosjekt, der målet er å definere optimal lyskvalitet i mikroalgeproduksjon med fokus på høyverdikomponenter som astaxanthin.

EVOLYS AS demonstrerer LED med ulike bølgelengder av synlig lys. Foto: M. Chauton

Lyssetting vha LED-teknologi åpner for nye muligheter til å tilpasse både lyskvalitet og mengde. Produksjonen av astaxanthin er størst når algene utsettes for lys- eller næringsstress, men stress er ugunstig for cellevekst så det å oppnå maksimal produksjon av både celler og astaxanthin er ikke en enkel sak. Resultatene fra prosjektet HØYLYS vil øke forståelsen for hvordan ulike bølgelengder og irradians kan påvirke biomasseutbyttet og innholdet av høyverdikomponenter i mikroalger.

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.08.2015