Til hovedinnhold

Nasjonal betydning av sjømatnæringen – en verdiskapingsanalyse

Nasjonal betydning av sjømatnæringen – en verdiskapingsanalyse

SINTEF Fiskeri og havbruk har i samarbeid med SINTEF Teknologi og Samfunn utført en nasjonal verdiskapingsanalyse innen sjømatnæringen.

Formålet med analysen er å vise den økonomiske og sysselsettingsmessige betydningen av norsk sjømatnæring i dag med utviklingsløp tilbake til begynnelsen av 2000-tallet. Dette gjøres gjennom analyse av nasjonalregnskapstall av de fire enkeltnæringene som utgjør verdikjedene (fiske/fangst, akvakultur, fiskeforedling og eksport/handel), samt beregne omfanget av leveranser/underleveranser fra næringslivet ellers til disse næringene.

Publisert fredag 13. februar 2015

Prosjektvarighet

01.02.2015 - 31.05.2015