Til hovedinnhold

Marin Strategi Trøndelag

Marin Strategi Trøndelag

Sør- og Nord-Trøndelag Fylkeskommune har jobbet med å utarbeide marine strategier for perioden 2015-2018.

SINTEF Fiskeri og havbruk har hatt ansvaret for prosessen som har ledet fram til et nytt strategidokument. Oppdraget innebar en bred involvering av aktører fra marin sektor og en kartlegging av muligheter og utfordringer. Marin Strategi Trøndelag (MST) er nå vedtatt politisk i begge fylkestingene og finnes her.

Publisert tirsdag 13. januar 2015

Prosjektvarighet

01.01.2015 - 31.03.2015