Til hovedinnhold
Norsk English

Marin Strategi Trøndelag

Sør- og Nord-Trøndelag Fylkeskommune har jobbet med å utarbeide marine strategier for perioden 2015-2018.

SINTEF Fiskeri og havbruk har hatt ansvaret for prosessen som har ledet fram til et nytt strategidokument. Oppdraget innebar en bred involvering av aktører fra marin sektor og en kartlegging av muligheter og utfordringer. Marin Strategi Trøndelag (MST) er nå vedtatt politisk i begge fylkestingene og finnes her.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2015 - 31.03.2015