Til hovedinnhold
Norsk English

Kavitasjon på sykdomsbakterier

Prosjektet skal videreutvikle og effektivisere miljøvennlige renseteknologier for rensing av fisketransportvann. Renseteknologien skal inaktivere fiskepatogener for å forebygge smitteoverføring og sykdom iht. den nye Transportforskriften. SINTEF skal i dette prosjektet teste kavitasjon som aktuell desinfiseringsteknologi.

Kontaktperson

I dag er det 64 brønnbåter i Norge fordelt på 23 rederier. Norskeide fartøy etterspørres i Norge, Øst-Canada, UK, Irland og Chile og Norge er ledende innen brønnbåtteknologi. Iht. Transportforskriften skal alle disse fartøyene ha vannrensesystem på plass når kravene trår i kraft 1. januar 2021. For å lykkes med dette, både i det norske og internasjonale markedet, vil det være viktig å oppfylle så mange av betingelsene nedenfor som mulig:
• Teknologien må tilfredsstille kravene i Transportforskriften
• Teknologien må ta liten plass og kunne installeres i eksisterende skip
• Teknologien må være ukomplisert og driftsmessig pålitelig
• Teknologien må ha lavt/akseptabelt energiforbruk
• Teknologien må ha akseptable investeringskostnader

Hovedmålsettingen med prosjektet er å videreutvikle og effektivisere miljøvennlige renseteknologier for rensing av fisketransportvann. Renseteknologien skal inaktivere fiskepatogener for å forebygge smitteoverføring og sykdom iht. den nye Transportforskriften, og er derfor også knyttet til fiskevelferd under transport. Det vil gjennomføres laboratorieforsøk med desinfiseringsmetoder som kombinerer UV-teknologi med filtrering, kavitasjon, klorinering og ozonteknologi. SINTEF Fiskeri og havbruk vil i dette prosjektet jobbe med kavitasjon som aktuell desinfiseringsmetode.

Prosjektet er organisert som et samarbeid mellom norske leverandører av renseteknologier for behandling av fisketransportvann (Xylem, Redox, MossHydro, Mentum), norsk Brønnbåteiernes Forening, Labora AS og norske forskningsinstitutter (NIVA, Veterinærinstituttet og SINTEF Fiskeri og havbruk), samt regelverkforvaltningsgruppe (Mattilsynet, DNV-GL og Sjøfartsdirektoratet).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2015 - 31.12.2017