Til hovedinnhold
Norsk English

FCSA

SINTEF OCEAN AS satser på å utvikle relevant kunnskap for ny teknolog for fremtidens oppdrettssystemer for akvakultur (FCSA).

Mange ser for seg en utvikling mot mer lukkede systemer og koblede livsløpssykluser. Utfordringene er mange og fagspennet stort innenfor dette tema. SINTEF OCEAN har derfor de tre siste årene satset deler av sine egne forskningsmidler på å bygge opp relevant kunnskap.

Vi jobber blant annet med disse tema:

 1. Numeriske modeller for å beregne krefter på og i lukkede flytende oppdrettssystemer
 2. Vannhydraulik i store kar og flytende lukkede enheter
 3. Stress, kvalitet og velferdsparametre i lukkede systemer
 4. Integrerte lukkede systemer i sjø der biomasse og opptak eller utskillelse av næringsstoffer utnyttelse til biomasse produksjon og redusert utslipp
 5. Vannbehandling i resirkuleringssystemer (RAS)
 6. Komparativ studie på økonomi og klimaavtrykk ved produksjon av matfisk av laks på land (RAS) og i åpen merdsystem.

Kontaktpersoner:

 1. Pål Lader
 2. Pascal Klebert
 3. Ulf Erikson
 4. Kari Attramadal
 5. Trond W. Rosten
 6. Erik Skontorp

Nøkkeltall

Prosjektstart

2015