Til hovedinnhold
Norsk English

Fasilitering: Å tilrettelegge og lede gode møter

Boka Fasilitering er skrevet for alle som jobber i grupper og deltar i møter. Ideen til boka kom basert på tilbakemeldinger fra deltakere på kurs i fasilitering, som forfatterne har holdt. Deltakerne savnet ei bok om fasilitering på norsk i vrimmelen av amerikanske fasiliteringsbøker.

Fasilitering av Anniken Solem og Margit Hermundsgård

Kunsten å tilrettelegge og lede møter, kalles fasilitering. Ordet kommer fra det latinske "facilis" som betyr "lett" eller "å lette". Å fasilitere vil si å gjøre det lettere for noen å nå et mål. En fasilitator legger til rette for at gruppemedlemmer skal utveksle ideer og finne løsninger, og oppnå noe de ikke ville klart like bra på egen hånd.

Boka er delt i to deler:

  1. Å gjøre lettere
  2. Fasiliteringsprosessen

Involvering av deltakerne er den grunnleggende arbeidsmetoden i fasilitering. I del 1 i boka beskriver vi de mange temaene det er viktig at du som fasilitator kjenner til for å oppnå involvering. Du trenger å kjenne til disse temaene for å kunne planlegge en god fasiliteringsprosess, og for å improvisere når du står i situasjonene og møtet tar en annen retning enn det du hadde tenkt.

I del 2 beskriver vi hele prosessen du må håndtere som fasilitator. Fasiliteringsprosessen følger samme mønster uavhengig av formålet med at en gruppe samles, og vårt hovedbudskap er at det er viktig å tenke helhetlig om både det enkelte møtet og konteksten du fasiliterer i. Vi har delt inn fasiliteringsprosessen i fire deler:

  • Planlegging
  • Oppstart
  • Fremdrift
  • Avslutning og oppfølging

Les anmeldelse av boka, publisert i bladet "Ledelse" utgitt av Landsgruppa for sykepleieledere i NSF, Nr. 2-2015, årgang 3.

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.01.2015