Til hovedinnhold
Norsk English

Energieffektive skipsoperasjoner

SINTEF er en del av et stort EU konsortium, som undersøker integrert skipsdesign og operasjonelle forhold for å sikre trygg og miljøvennlig skipsfart.

Kontaktperson

Havbassenget

Konsortiet består av klasseselskaper, skipsverfts, designere, redere og forskningsinstitutter.

Bakgrunnen for forskningssamarbeidet er innføringen av Energy Efficiency Design Index (EEDI). Den ble innført av IMO (International Maritime Organization) i januar 2013 og setter strenge miljø- og utslippskrav til alle nybygde skip. Den enkleste måten å oppfylle disse kravene på, er å installere en mindre skipsmotor. Denne løsningen kan derimot gå utover sikkerheten til enkelte skip, på grunn av at manøvreringsegenskapene i ugunstige forhold ikke blir gode nok.

1300 tester

SINTEF leder et omfattende modelltestingsprogram i dette prosjektet, med mer enn 1300 tester for tre skipstyper med helt ulike hydrodynamiske egenskaper (RoPax-, kontainer- og tankskip). SINTEF deler på arbeidet med CEHIPAR, Flanders Hydraulic Research og TU Berlin. Mange forskjellige tester ble utført for å sjekke manøvrerings- og sjøegenskaper i bølger, for å verifisere avanserte programvarer og metoder utviklet spesielt for dette prosjektet.

Alle disse faktorene gjorde det mulig å gjennomføre en helhetlig vurdering av skipets egenskaper og komme fram til et minimumskrav til motorstørrelse som sikrer trygge operasjoner i utfordrende farvann og værforhold. Målet med prosjektet var å balansere krav til effektivitet, sikkerhet og økonomi.

Nøkkeltall

Prosjektstart

23.04.2015