Til hovedinnhold
Norsk English

Elektronisk bolkemerking for ringnot

Elektronisk merking av ringnot vil gi bedre fangsthåndtering og økt levetid på nota.

Kontaktperson

foto: C. Ortiz Rojas

Ved fiske med ringnot er det viktig å hale flåtelna og grunntelna synkront inn. Hvis dette ikke blir gjort, er det fare for både skade på nota og fangsten. I dag gjøres dette med visuelle merker, men det medfører at man om natten må bruke lys og at operatøren må ha oppmerksomheten konstant rettet mot dette. Samtidig er disse merkene tidvis vanskelige å se fordi de blir skjult av notlinet.

Dette prosjektet skal utvikle et system for automatisk deteksjon av hvor mye flåteln og grunnteln som er ute. Dette vil gi operatør av kraftblokka bedre forutsetninger for optimal innhiving og det vil medføre redusert fare for at flåtelna går under og for grunnbukter langs skutesida. I tillegg vil det bli mindre fisk som følger med nota inn, noe som gir bedre kvalitet på neste fangst og/eller mindre arbeid med skylling av nota mellom kast. Ei not som blir innhivd og tørka så rett som mulig vil ha økt levetid. Dette vil på sikt føre til reduserte kostnader og økt lønnsomhet for næringa.

Deltakere

  • Kongsberg Maritime AS
  • Egersund Herøy AS
  • Leinebjørn AS
  • SINTEF Fiskeri og havbruk
  • Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Prosjektet finansieres gjennom Forskningsrådets program MAROFF-2 sammen med bidrag fra industrideltakerne.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2017