Til hovedinnhold
Norsk English

Avlusing med hydrogenperoksid og miljøfaktorer

Økende resistens hos lakselus mot andre medikamentelle behandlingsmetoder har ført til at avlusing med hydrogenperokisd i lukkede systemer (helduk eller presenning) er blitt et vanlig alternativ.

Det har vært tilfeller med forhøyet dødelighet under slike avlusingsoperasjoner og ytre miljøforhold, som alger eller maneter, er pekt på som mulig årsak. Næringen mangler kunnskap om hvilken betydning ulike miljøfaktorer kan ha for utfallet av en avlusingsoperasjon, og om miljøbetingelser kan være med på å forklare de observerte tilfellene med uforklarlig dødelighet.
I dette prosjektet skal erfaringer fra tidligere avlusinger kartlegges og sammenstilles med hovedvekt på miljøfaktorer, fiskehelse og driftsinformasjon. Prosjektet skal bidra til å øke kunnskapsnivået om miljøbetingelser som en ytre stressfaktor under avlusingsoperasjoner med hydrogenperoksid, og vurdere mulige risikoreduserende tiltak.

Samarbeidspartnere: Akzo Nobel, AQS AS, Aquakompetanse AS, Aqua-Pharma AS, Havbrukstjenesten AS, HaVet AS, Lerøy Midt, Mattilsynet, Marine Harvest Norway, NovaSea
Finansiering: FHF

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

16.09.2015 - 15.02.2016