Til hovedinnhold
Norsk English

Validering av ny metode for avdekking av operasjonelle grenser for frittfall livbåter

I samarbeid med Statoil og nederlandske TNO har SINTEF utviklet og validert en ny metodikk for å avdekke operasjonelle grenser for frittfall livbåter.

Kontaktperson

Lifeboat

Metoden kombinerer bruk av  simulerings­programmet SIMO, livbåtsjøsettingssimulatoren VARUNA og kompetanse innen CFD (Computational Fluid Dynamics).

Det originale i denne tilnærmingen er at det fanger opp de viktigste fysiske effektene som påvirker sjøsetting av frittfall livbåter. Dette er for eksempel bevegelsene til det aktuelle moderfartøyet, vindfeltet rundt fartøyet og vindens påvirkning på livbåten, samt endringer i bølgefeltet rundt moderfartøyet. I tillegg skaffer metoden pålitelige estimater av sannsynligheten for at mannskapet blir utsatt for skader på grunn av akselerasjonene i det livbåten treffer vannflaten.

Metoden er brukt på en vellykket måte på livbåter installert på en såkalt turret-forankret FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) i Norskehavet. Parametre som er utslagsgivende for livbåtenes operasjonelle grenser ble identifisert, og arbeidet la grunn­lag for beslutninger som muliggjør sikrere operasjon av livbåtene og utvidede operasjonelle grenser.

Nøkkeltall

Prosjektstart

06.11.2014