Til hovedinnhold
Norsk English

SUSAQUA - bærekraftig grønn industri i Brasil

Målet med prosjektet er å undersøke og anbefale ulike bærekraftige teknologier for storskala makroalgeproduksjon og marin akvakultur, som kan overføres fra norske til brasilianske kystforhold.

Kontaktperson

Brasils økonomiske sone, illustrasjon fra wikipedia

Aktiviteten i prosjektet vil fokusere på kompetansebygging og forskningsmuligheter for å bygge opp en slik aktivitet i Brasil. De spesifikke del-målene i prosjektet vil øke forståelsen om den bio-marine sektor i Brasil, samtidig som den skal styrke forskning av høy kvalitet innenfor de aktuelle temaene.

Prosjektet har 4 arbeidspakker:
1. Sammenligne forskjellige strategier for storskala produksjon av makroalger i Brasil, med dyrkningsstatus i Europa. I tillegg undersøke potensialet for integrert multitrofisk havbruk (IMTA).
2. Beskrive muligheter innenfor den marine akvakultur-sektoren i Brasil.
3. Evaluere marked og tekno-økonomiske aspekt rundt marin akvakultur i Brasil.
4. Beskrive overførbarhet av teknologi og løsninger fra norske til brasilianske forhold innen sektoren.

Etter oppstartsmøtet i november 2014 avholdt i forbindelse med FENACAM konferansen i Frortaleza, ble det bestemt å arrangere et seminar i Trondheim 2015 i forbindelse med AquaNor. Seminaret ble åpnet av Helder Barbalho, Fiskeri- og havbruksminister i Brazil. Presentasjoner fra prosjektet finnes her (link)

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom brasilianske partnere og SINTEF Fiskeri og havbruk AS.

Se presentasjoner fra vårt seminar under Aqua Nor 2015

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.11.2014 - 31.12.2017