Til hovedinnhold
Norsk English

SpeedUp – Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Et forskningsprosjekt som fokuserer på forkortelse av tiden som går med til planlegging og gjennomføring av store komplekse prosjekter.

Prosjektet SpeedUp fokuserer på store komplekse prosjekter. Hovedmålet er å utvikle og teste kunnskapsgrunnlaget som kan bidra til reduksjon av den totale gjennomføringstiden i komplekse prosjekter med minimum 30 % sammenlignet med 2013-nivå som lar seg demonstrere i 3-5 prosjekt innen 2017.

SpeedUp er et IPN-prosjekt (innovasjonsprosjekt for næringslivet) innen Forskningsrådets BIA-program ("Brukerstyrt innovasionsarena"). Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, Prosjekt Norge og de industrielle samarbeidspartnerne.

Industrielle samarbeidspartnere

 • Reinertsen
 • Statsbygg
 • FAVEO
 • Jernbaneverket
 • Oslo kommune
 • OPAK
 • Forsvaret

Akademiske partnere

 • SINTEF
 • NTNU
 • Aalto University, Helsinki, Finland
 • Construction Industry Institute (CII), University of Texas, USA
 • University of California, Berkeley, USA

Se prosjektets offisielle hjemmeside for oppdaterte nyheter

Forskningsutfordringer

Prosjektet har identifisert fire sentrale forskningsutfordringer som søkes belyst og løst:

 • Koordinering og samhandling
 • Integrering av planlegging og kontroll
 • Tidlig varsling ved hjelp av prestasjonsmåling
 • Koordinering av byggeplasslogistikk

Les mer om forskningsutfordringene på prosjektets hjemmeside

Resultatene fra prosjektet blir fortløpende publisert på prosjektets hjemmeside

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.03.2014 - 01.06.2018